e-olearys.ee

Müügi- ja kasutustingimused


LEARYSE BRONEERIMISSÜSTEEMI MÜÜGI- JA KASUTUSTINGIMUSED

 

  1. ÜLDINE

Käesolevad O´Learys´e (edaspidi: O´Learys) bowlinguradade online broneerimissüsteemi müügi- ja kasutustingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad bowlinguradade broneerimisel/kasutusaja ostmisel broneerimissüsteemist e-olearys.ee.

O`Learys´e tellimuse broneerimissüsteemi e-olearys.ee omanik  on Apollo Group OÜ, registrikood: 12383236, aadress: Tartu mnt 80d, 10112 Tallinn.

O´Learys´e poolt opereeritavate meelelahutuskohtade nimekiri ning kontaktandmed on leitavad veebilehe e- olearys.ee (edaspidi „veebileht“) alajaotuse „Restoranid“ alt.

Käesolevate müügi- ja kasutustingimustega (edaspidi: tingimused) reguleeritakse õigussuhteid O´Learys´e ja veebilehelt tellija (edaspidi: klient) vahel.

Klient saab kasutada broneerimissüsteemi erinevate teenuste (edaspidi „teenused“) vaatamiseks ja ostmiseks vastavalt käesolevatele tingimustele.

Käesolevate tingimustega, privaatsustingimustega ning broneerimissüsteemi kehtiva hinnakirjaga on võimalik tutvuda veebilehel e-olearys.ee.

O´Learys´el on õigus muuta tingimusi ilma ette teatamata avaldades uued tingimused veebilehel. Uued tingimused ei mõjuta juba sõlmitud lepingute sisu. Kliendi ja O´Learys´e õigussuhtele kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

Tingimustele lisaks kohaldatakse ostu sooritamisele Eesti Vabariigi õigust ning Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

Tingimuste viimane tekst on kliendile kättesaadav e-olearys.ee broneerimissüsteemis.

 

  1. BRONEERIMISSÜSTEEM

Veebileht e-olearys.e  on broneerimissüsteem, mis on ette nähtud O’Learyse meelelahutuskeskustes asuvate teenuste broneerimiseks.

Broneerimissüsteemi kasutamiseks ei pea klient registreeruma. Registreerimata kliendid saavad lisaks tellimuse esitamisele näha teavet teenuste, kampaaniate ja eripakkumiste kohta, kuid ei saa eeliseid ja soodustusi.

Ostu isikustamiseks on vajalik olemasolev Apollo Klubi kliendikonto või Apollo Klubi liikmeks registreerumine. Apollo Klubi liikmeks registreerumise nõuded ja tingimused on leitavad Apollo Klubi veebilehel.

Tingimused kehtivad nii broneerimissüsteemile, kui ka selle sisule.

Broneerimissüsteemi kasutamisel ja/või tellimuse esitamisel nõustub klient tingimustega ning on kohustatud neid järgima. Järgida tuleb ka broneerimissüsteemes eraldi välja toodud juhiseid.

Teenuste piltidel on broneerimissüsteemis illustreeriv tähendus.

O’Learys ei vastuta ühegi broneerimissüsteemi sisus leiduva tõrke, puuduva osa ega muu vea eest. O’Learys ei taga broneerimissüsteemi kättesaadavust ega selle katkematut ja tõrkevaba talitlust. O´Learys ei vastuta mis tahes kulude, kadude või muude võimalike kahjude (sh saamata jäänud tulu) eest, mis tulenevad broneerimissüsteemi kasutamisest või selles esitatavast teabest, kui kohustuslikest õigusaktidest ei tulene teisiti.

 

  1. TELLIMUSE ESITAMINE JA TEENUSE EEST TASUMINE

Teenuste hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

Teenustele kehtivad ostu sooritamise hetkel broneerimissüsteemis kuvatud hinnad. Juhul kui hind on teenuse kättesaamise ajaks muutunud, kehtib tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

O´Learys´el on õigus määrata tellimustele vähim ja suurim kogumaksumus, mida kliendil on võimalik tellida.

Tellimuse esitamiseks valib klient broneerimissüsteemi kaudu välja soovitud teenuse, teensue asukoha, teenuse aja, kliendi kontaktandmed ning muud vajalikud täpsustused vastavalt veebilehel toodule ning lisab need tellimusse. 

Tellimuse kinnituseks on tellimuse esitamine ja selle eest tasumine.

Tellimuse eest on kliendil võimalus tasuda läbi broneerimissüsteemi ettemaksuna järgides kuvatavaid juhiseid. Tasumise algatamiseks broneeringusüsteemis valib klient sobiva makselahenduse ette antud valikutest.

Enne tellimuse eest tasumist kohustub klient kontrollima, kas tellimuses kajastatud teenused vastavad kliendi tegelikule tellimusele ja kliendi tegelikele soovidele.

Klient tasub tellimuse eest järgmistel viisidel:

Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi  või makselahenduse pakkuja vahel sõlmitud lepingule.

Tasumine toimub väljaspool broneerimissüsteemi vastava pangalingi või makselahenduse pakkuja turvalises keskkonnas. O´Learys´el puudub ligipääs kliendi panga ja (krediit)kaardi andmetele.

Pärast maksekeskonnas tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab O’Learys kliendi e-posti aadressile automaatse e-kirja, mis on käsitletav kinnitusena (O´Learys´e kinnitus).

 

  1. TELLIMUSE TÄITMINE JA KAEBUSTE ESITAMINE

Kõik tellimust puudutavad kaebused (näiteks kui makse tellimuse eest tasuti ekslikult kahel korral) tuleb esitada viivitamatult pärast puudusest teada saamist, hiljemalt kahe (2) tööpäeva jooksul arvates tellimuse esitamisest, O´Learys´e klienditeenidusele e-posti aadressile info@olearys.ee. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

O´Learys ei tagasta raha ostetud teenuste eest.

Juhul kui klient ei saa kasutada teenust, kohustub ta teavitama sellest O´Learys´e klienditeenindust vähemalt 1 tund ette  e-posti aadressil info@olearys.ee. Teenuse mitte kasutamisel on kliendil võimalus broneerida omale uus aeg eeldusel, et teenuse mittekasutamisest on teavitatud mnimaalselt nõutud aeg ette (1 tund).  Juhul, kui uue broneeringu maksumus ületab asendatava teenuse maksumuse, siis kohustub klient tasuma hinnavahe.

O´Learys ei hüvita kasutamata jäänud teenuse maksumust juhul kui klient ei kasuta teenust broneeritud ajal või ei teavita O´Learys´ t kasutamata jätmisest ette minimaalselt 1 tund.

O´Learys ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest kui need on tingitud asjaoludest, mis ei tulenenud O´Learys´est.

Juhul, kui O´Learys oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist või taganeda lepingust. 

O´Learys ei vastuta kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest kliendile.

 

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Apollo Group OÜ on kliendi isikuandmete vastutav töötleja.

Kliendi isikuandmeid töödeldakse eelkõige tellimuse täitmiseks vastavalt https://apollogroup.ee/tingimused/privaatsuspoliitika/.

Broneerimissüsteem võib sisaldada linke kolmandatele isikutele kuuluvatele või nende hallatavatele veebisaitidele. Broneerimissüsteemi omanik ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide talitluse, sisu ega muude omaduste eest. Nende veebisaitide avamisel peab kasutaja enne nende kasutamist neid saite puudutavate nõuete ja tingimustega nõustuma.

 

  1. KÜPSISED

Broneerimissüsteem kasutab küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse teie brauserisse, kui broneerimissüsteemi kasutate. Küpsised võimaldavad paljusid toiminguid, nt broneerimissüsteemi liiklusmahu jälgimine ning broneerimissüsteemi kasutusviisi ja -aja andmete kogumine.

Küpsiste kasutamise saab keelata brauseri seadetes. Täiendavat brauseriga seotud teavet saate oma brauseri tootjalt. Parima kasutuskogemuse tagamiseks soovitab O’Learys küpsised lubada.

 

  1. BRONEERIMISSÜSTEEMI PUUDUTAVAD INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED JA AUTORIÕIGUSED

Broneerimissüsteem ja selle sisu, sh kaubamärgid, ärinimed, tooteteave ja -kujutised, on Apollo Groupile ja selle kontserni ettevõtetele ja/või partneritele kuuluv vara, mis on kaitstud autoriõigusi käsitlevate õigusaktide ning intellektuaalomandi õigusi puudutavate rahvusvaheliste kokkulepetega. Kõik õigused broneerimissüsteemele ja selle sisule on kaitstud.

Broneerimissüsteem on ette nähtud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutuseks. Materjale tohib vaadata, sirvida ja salvestada ainult terminalseadmes ning printida isiklikuks kasutuseks. Broneerimissüsteemis olevate materjalide kopeerimine, muul viisil talletamine, laenamine, edastamine ja muul viisil kasutamine (ka osaline) on ilma Apollo Group OÜ  loata keelatud. Klient ei tohi broneerimissüsteemi kasutamisel neid nõudeid ja tingimusi, kohaldatavaid seadusi või hea tava rikkuda.

 

  1. MUU

Tingimustele lisaks kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ning Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

O´Learys´e ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.

Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda ka Tarbijakaitseametisse (Endla 10A, 10122 Tallinn, www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10A, 10122 Tallinn, https://komisjon.ee/et) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju maakohtusse.

Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Käesolevate tingimustega nõustudes kinnitab Klient, et on tutvunud käesolevate tingimustega ning kohustub neid järgima.

 

  1. KONTAKTANDMED

Broneerimissüsteemiga seotud küsimuste või kaebuste korral võtke ühendust O´Learys´e klienditeenindusega info@olearys.ee .

Käesolevad tingimused kehtivad alates 01.04.2022